Градоначелник града Панчева  прихвата Закључак IV Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2016-2 од 04. априла 2016. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања ,,Јавни радови за категорију теже запошљивих лица“ у 2016. години.

                                                                З А К Љ У Ч А К   IV

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријавe потенцијалних извођача јавних радова под редним бројем пријаве: 1508-10170-3/2016, 1508-10170-8/2016, 1508-10170-16/2016, 1508-10170-18/2016, 1508-10170-19/2016, 1508-10170-20/2016, 1508-10170-21/2016 и 1508-10170-22/2016 из Табелe Jавни радови за категорију теже запошљивих лица 2016. (пријаве на које је Савет дао позитивно мишљење).

Више о резултатима можете погледати ОВДЕ:

Позотивна листа пријава- јавни радови