Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2016, predviđena je i aktivnost “Edukativni programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine – po konkursu” sa namerom da se osnaži ostvarivanje uloge udruženja građana koju im je i Zakon o zaštiti životne sredine namenio. Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za ovu godinu,  za  edukativne programe i projekte iz oblasti zaštite životne sredine – po konkursu – predviđena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara. Nakon što je juna meseca ove godine realizovan Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine, ostala su neraspodeljena sredstva u iznosu 344.000,00 dinara.

Zaključkom Gradonačelnika grada Pančeva, prihvaćen je predlog Komisije za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine za raspisivanje Naknadnog konkursa za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2016. godinu. U naznačenom roku je pristiglo šest konkursnih aplikacija, a Komisija je dala predlog da se sredstva dodele udruženjima građana prema nazivima i iznosima navedenim u tabeli koju možete preuzeti OVDE.