Rezultate konkursa u oblasti sporta za 2016. godine (Plan 3) možete preuzeti ovde.