Rezultate konkursa u oblasti sporta grada Pančeva za 2016. godinu (Tabela 1) možete preuzeti ovde.