Rezultat konkursa u oblasti sporta grada Pančeva za 2016. godinu (Plan 9).