Градоначелник града Панчева је Решењима од 30.11.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 8