Градоначелник града Панчева Решењима од 09.02.2023. године одобрио је исплату финансијских средстава из Плана 1