Градоначелник Града Панчева Решењем од 01.04.2022. године одобрио је исплату финансијских средстава из Плана 1