Rezultati Javnog poziva za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno poslovnih zgrada se nalaze u prilogu: