Gradonačelnik grada Pančeva je Rešenjem broj II-06-020-3/2023-620 od 05.06.2023. godine  prihvatio Predlog odluke za raspodelu sredstava Komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja sa obrazloženjem po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini i odobrava sredstva u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 dinara na ime sufinansiranja projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

Pozivamo sve učesnike Konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja, najkasnije do 16.06.2023 godine, dostave revidirani budžet, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Dokumenta:

Rešenje u vezi sa Predlogom odluke za raspodelu sredstava Komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja
Predlog odluke o raspodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini