N a k n a d n i   k o n k u r s
za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2016. godinu

Ovim naknadnim konkursom će se podržati projekti čiji se sadržaj odnosi na oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

U obzir za sufinansiranje/finansiranje uzimaće se projekti koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji Grada Pančeva i okolnih naselja.

Pravo učešća: Na naknadnom konkursu za sufinansiranje/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine, a koji nisu dobili sredstva po Konkursu za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2016. godinu.

Podnošenje prijave: Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji možete preuzeti u nastavku teksta.

Dostavljanje prijava: U roku od 20 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Pančevac“ i na zvaničnom sajtu grada Pančeva.

Kontakt telefon: 013 308 769 ili 013 308 830 lokal 769

Predloge projekata dostaviti u Uslužnom centru grada Pančeva.

Sve neophodne informacije u vezi sa uslovima za prijavljivanje na Naknadni konkurs i o kriterijumima za dodelu sredstava možete preuzeti OVDE.

Prijavni obrazac možete preuzeti na OVDE,

dok se Obrazac za Izveštaj o realizaciji projekta može preuzeti na ovom LINKU.