Град Панчево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ  за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016.години. Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до 500.000,00 динара. У току трајања Јавног позива незапослено лице може поднети само један захтев са бизнис планом. Више информација о Јавном позиву можете погледати у прилогу.

Јавни позив можете погледати Јавни позив за самозапошљавање у 2016.

Преузмите пријаву Пријавни формулар за самозапошљавање

Преузмите пријавни формулар за самозапошљавање 2016 Пријавни формулар самозапошљавања 2016.