Министарство привреде, у сардњи са Фондом за развој РС, расписписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру
Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017.

Циљеви програма су:
-подршка почетницима за отпоцињајне самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката
-подстицање запошљавања
-подстицање одрживог и свеобухватног развоја.

Могу се финансирати доградња, реконструкција, адаптација, санација пословног или производног простора, куповину опреме (нове или половне, не старије од 5 године), као и
трајна обртна средтва (највише 20% у структури укупног улагања).

Право да се пријаве имају предузетници, микро и мала привредна друшва, који су регистровани у АПР-у, најраније у 2016. години.

Остварује се право у виду бесповратних средстава до 30% вредности улагања.Преостали износ це се финансирати из кредита Фонда са роком отплате до 5 година
(грејс период до 1 године, камата 1,5 % годишње)
Расположива бесповратна средства у оквиру програма су 150.000.000,00 динара, а опредељена средства Фонда су 350.000.000,00 динара.
Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 3.000.000,00 динара, а за правна лица не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара.

Предност це имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акреитованих РРА.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДОК СЕ РАСПОЛОЖИВА СРЕДТВА НЕ УТРОШЕ.

Јавни позив за привреднике

Информација о спровођењу програма

Садржај потребне документације

Пословни план старт уп

Изјава државна помоћ

Захтев за одобрење кредита старт уп – правна лица