Секретаријат за јавне службе и социјална питања расписује :

Јавни позив

за кандидате/киње за чланове/ице Тима за евалуацију Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017.

Задаци Тима су :

  • израда извештаја о истраживању реализације и ефектима Стратегије бриге о малдима града Панчева 2014-2017. „Сигурна полазна тачка за одрастање“ ;

  • припрема препорука из евалуације предходне стратегије,

  • дефинишу који су приоритети за нови документ;

Комисија у саставу:

  • Немања Ротар – Члан градског већа за подручје културе и омладине

  • Биљана Миоч- Шеф одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт- Градска управа града Панчева

  • Немања Благојевић – Уредник у Дому омладине Панчево

предлаже Градоначелнику града Панчева представнике Тима за евалуацију Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017. године

Кандидат/киња треба да достави:

– попуњен формулар за пријаву (може се преузети овде)

– свој CVбиографију

Кандидат/киња треба да достави горе наведену документацију путем мејла (на адресу kancelarijazamlade@pancevo.rs), до 3.11.2017. године.

Одлука о изабраним кандидатима који ће чинити Тим за евалуацију Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017. биће објављена на сајту града Панчева када Градоначелник града Панчева донесе решење о именовању чланова Тима.