Na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2024. godinu br.II-05-06-5/ 2024-15 od 03.04.2024. godine i Zaključka Gradonačelnika grada Pančeva broj II-06-020-2/2024-462 od 11.04.2024. godine, grad Pančevo raspisuje,

Javni poziv studentima za učešće u meri Studentska letnja praksa“ u 2024. godini“

Studentska letnja praksa namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji.

Mera „Studentska letnja praksa“ u 2024. godini omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom jula meseca 2024. godine i mesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 25.000,00 dinara tokom trajanja prakse.

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje „Studentske letnje prakse “ u 2024 su:

Gradska uprava grada Pančeva

Narodni muzej Pančevo

Turistička organizacija grada Pančeva

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo

Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo

Opšta Bolnica Pančevo

Dom za omladinu bez roditeljskog staranja „Spomenak“ Pančevo

Dom kulture „Kočo Racin“ Jabuka

JKP „Grejanje“ Pančevo

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca.

Štampane prijave sa navedenom dokumentacijom se podnose ISKLJUČIVO u:

Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I broj 2-4 26000 Pančevo, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, sa naznakom „Studentska letnja praksa u 2024“.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE SE NEĆE UZIMATI U RAZMATRANJE.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu grada Pančeva, a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 20.05.2024. godine.

Javni poziv studentima za učešće u meri „Studentska letnja praksa“ u 2024. godini

Prijavni formular

Pristanak za obradu podataka

Zaključak Gradonačelnika grada Pančeva