На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2024. годину бр.II-05-06-5/ 2024-15 од 03.04.2024. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2024-462 од 11.04.2024. године, град Панчево расписује,

Јавни позив студентима за учешће у мери Студентска летња пракса“ у 2024. години“

Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.

Мера „Студентска летња пракса“ у 2024. години омогућава студентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула месеца 2024. године и месечну новчану накнаду у нето износу од 25.000,00 динара током трајања праксе.

Послодавци који су на располагању за обављање „Студентске летње праксе “ у 2024 су:

Градска управа града Панчева

Народни музеј Панчево

Туристичка организација града Панчева

ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево

Завод за заштиту споменика културе Панчево

Општа Болница Панчево

Дом за омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево

Дом културе „Кочо Рацин“ Јабука

ЈКП „Грејање“ Панчево

Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште на територији града Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу, уз прибављено мишљење и сагласност предложеног послодавца.

Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе ИСКЉУЧИВО у:

Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I број 2-4 26000 Панчево, Секретаријат за привреду и економски развој, са назнаком „Студентска летња пракса у 2024“.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗИМАТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 20.05.2024. године.

Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2024. години

Пријавни формулар

Пристанак за обраду података

Закључак Градоначелника града Панчева