Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava: radno mesto stručne poslove poljoprivrednog zemljišta, u zvanju savetnika, za jednog izvršioca, u Sekretarijatu za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

Dokumentacija:

Tekst internog konkursa

obrazac-Prijava-na-konkurs

Materijali za pripremu- RM 134 strucni poslovi poljoprivrednog zemljista