Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava: radno mesto za organizaciono- tehničke poslove, u zvanju saradnika, za jednog izvršioca, u Službi za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove

Dokumentacija:

Tekst internog konkursa

obrazac-Prijava-na-konkurs

Materijali za pripremu- RM 183b Organizaciono tehnicki poslovi