Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– radno mesto za ažuriranje biračkog spiska , u zvanju savetnika – jedan izvršilac

3 Interni konkurs-ažuriranje biračkog spiska

Obrazac 1-1 NOVI obrazac