Развојног фонда АПВ доо Нови Сад  расписао је конкурс  за одобравање дугорочних кредита за развој туризма субвенционисаних од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

Сви детаљи налазе се на сајту Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине на линку https://rfapv.rs/?page_id=5860