Tim za izradu dokumenta, koji je imenovao Gradonačelnik Grada Pančeva, pripremio je Zdravstveni profil grada Pančeva za 2015. godinu i 2. novembra 2016. godine upućuje ga javnosti za davanje sugestija i komentara, koji se do 16. novembra 2016. godine mogu dostaviti poštom na adresu:

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva – za Zdravstveni profil Grada, Trg Kralja Petra I 2-4, 26 000 Pančevo, ili na mejl adresu: zdravstveniprofil@pancevo.rs.

Pozivamo sve građane koji žele da daju doprinos ovom dokumentu da se uključe u proces javne rasprave, tako što će komentarisati dokument, koji sem na internet prezentaciji Grada Pančeva, mogu naći i u štampanoj verziji u svim Domovima zdravlja na teritoriji Pančeva.

Očekujemo sugestije i doprinos dokumentu od strane zaposlenih u zdravstvu, kao i gradskih saveta za zdravlje, sport, rodnu ravnopravnost, mlade, koji su i do sada dali doprinos u izradi dokumenta.

Dokument možete preuzeti OVDE.

 

Zdravstveni profil prikazuje stanje u oblasti zdravlja, ali i životne sredine u 2015. godini na teritoriji Grada i nastao je koordinacijom subjekata zdravstvene zaštite na nivou grada Pančeva, u komunikaciji sa korisnicima zdravstvenih usluga, građanima, zaposlenim u zdravstvu i ostalim akterima zdravstvene zaštite na teritoriji Pančeva, u cilju kontinuiranog praćenja i analize stanja zdravlja ljudi i okoline, unapređenja kvaliteta izvršavanja zdravstvenih usluga u Pančevu i rešavanja zdravstvenih potreba i problema građana.

Objavljuje se radi postizanja kvalitetnijeg korišćenja resursa uz stručno mišljenje i učešće građana, kao i podizanje zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga. Ideja ovog profila, kao pilot dokumenta, jeste i da pokrene raspravu o sadržaju, analizama i praćenju podataka u zdravstvenim profilima grada, koji se objavljuju u narednim godinama.