Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас
Одлука
Елаборат
Цртежи