Излагање на Јавни увид  Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у трајању од 30 дана, почев од 27.07.2018.године.

Графичка документација:

01 План намене
02 План регулације
03 План поделе грађевинског земљишта
04 Профили улица