Izlaže se na javni uvid Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području „Bela Anta“ u Dolovu (u daljem tekstu Plan) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području „Bela Anta“ u Dolovu n a životnu sredinu (u daljem tekstu Strateška). Javni uvid Plana i Strateške , održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 04.08. 2023.godine.

Oglas
Dokumentacija
Tekst
Grafika:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Postojeća podela
04 Planirana namena
05 Regulacija
06 Infrastruktura
07 Plan podele
08 Poporečni profili
Podgoge 01
Podloge 02