Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 27.11.2020.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304

Oglas za Javni uvid
Nacrt Izmena i dopuna PDR tekst
Dokumentacija
Grafički prilozi