Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama sprovodi se u periodu od 8. do 16. decembra 2017. godine.

Pozivaju se predstavnici poslovnih udruženja, privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu Gradska uprava grada Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4,  neposredno na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu  rasprava@pancevo.rs.

Nacrt odluke o  izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama pripremili su: Sekretarijat za opštu upravu, Sekretarijat za finansije i Sekretarijat za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove.

Više pročitajne u priloženom dokumentu: