NACRT Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2023. godinu izlaže se na javnu raspravu na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rsod 08.02.2023. godine do 01. marta 2023. godine. Osim uvida putem zvanične internet prezentacije grada Pančeva, uvid u Nacrt Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2023. godine može se izvršiti i u kancelariji 303 zgrade Gradske uprave grada Pančeva svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt odluke za vreme trajanja javne rasprave, elektronskim putem na e-mail: javnarasprava.nacrtlapz@pancevo.rsili pisanim putem na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, Trg kralja Petra I, broj 2-4, Pančevo, neposredno putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva.

Zaključak I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva sa Nacrtom Lokalnog akcionog plana grada Pančeva za 2023. godinuZaključak Saveta za zapošljavanje grada Pančeva sa Zaključak II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva sa Javnim pozivom i Odlukom o stavljanje na javnu raspravu Nacrta LAPZ za 2023. godinu