Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду од 24.11.2021.године до 01.12.2021.године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу: rasprava@pancevo.rs.

Јавни позив за јавну расправу о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама