ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
одлуке о допунама Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева

ЈАВНА РАСПРАВА

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о допунама Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева

Јавна расправа спроводи се у периоду од 14. априла до 20. априла 2016. године.

Нацртом одлуке о допунама Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева прописује се да се Посебна паркиралишта могу дати на двадесетчетворочасовно коришћење на период до годину дана, правним лицима и предузетницима који обављају делатност „Хотели и сличан смештај“, у зони Старог градског језгра Панчева, за паркирање возила корисника својих услуга (са преноћиштем), уз плаћање локалне комуналне таксе

Позивају се представници заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Град Панчево, Градска управа, Агенција за саобраћај, Трг краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Нацрт одлуке о допунама Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева