Zakup administrativne opreme – zakup štandova – Iznajmljivanje štandova za organizovanje sajma zapošljavanja u 2017. godini

Poziv za podnošenje ponuda 18-2