Postupak javne nabavke male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda 150-2016

Konkursna dokumentacija 150-2016

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Dodatno pojašnjenje 1 150-2016

Dodatno pojašnjenje 2

Ispravka dodatnog pojašnjenja 2

Dodatno pojašnjenje 3 150-2016

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru