Postupak javne nabavke male vrednosti

Poziv za podnosenje ponuda 183-2015
Konkursna dokumentacija 183-2015
dodatno pojasnjenje 1 portal 183-2015
odluka o dodeli Ugovora 183-2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 183-2015