Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка лиценцираних софтвера – Windows и Office

Конкурсна документација – Набавка лиценцираних софтвера – Windows и Office

Додатно појашњење – Набавка лиценцираних софтвера – Windows и Office

Одлука о додели уговора – Набавка лиценцираних софтвера – Windows и Office

Обавештење о закљученом уговору 191-2016