Saopštenje za javnost
7. april 2016. godine

Izborna komisija grada Pančeva
obaveštava građane grada Pančeva
o načinu ostvarivanja izbornog prava na glasanju za izbor odbornika Skupštine
grada Pančeva 24. aprila 2016. godine

Poštovani građani,
Podsećamo vas da će se u nedelju 24. aprila održati izbori za odbornike Skupštine grada Pančeva, na kojima će moći da glasaju sva lica upisana u birački spisak.

Glasanje će trajati od 7 do 20 časova.

Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana.

Svi birači bi trebalo da dobiju obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kojem će moći da glasaju, pri čemu nisu dužni da to obaveštenje ponesu na biračko mesto.

Napominjemo da birači koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, mogu da glasaju ukoliko do 11 časova na dan izbora o tome obaveste birački odbor. Birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja, koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima.

Predsednik Izborne Komisije grada Pančeva

Đorđe Papulić, s.r.