REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
IZBORNA KOMISIJA GRADA PANČEVA
BROJ: I-01-013-2/2016-38
Pančevo, 14.04.2016. godine

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 12. Zakona o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS” br. 129/2007 i 54/2011) i člana 13. stav 1. tačka 12. Poslovnika o radu Izborne komisije grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” br. 6/2012), Izborna komisija grada Pančeva, na sednici održanoj dana14.04. 2016. godine donela je

O D L U K U

Radno vreme Izborne komisije za dan 14.04. 2016. godine je od 08 časova do 24. časa.

Podnosioci izbornih lista mogu ovlastiti jedno lice za pregled materijala- izborne dokumentacije svih podnosioca izbornih lista.

Ovlašćenje mora biti originalno, potpisano od strane lica ovlašćenih za podnošenje izbornih lista i pečatirano pečatom političke stranke čiji je pripadnik lice ovlašćeno za podnošenje izbornih lista, odnosno za grupu građana je potreban potpis lica koje je ovlašćeno ispred grupe građana za podnošenje izborne liste.

Podnosioci izbornih lista se moraju najaviti najmanje jedan sat pre no što će izvršiti uvid u dokumentaciju, pismenim putem što će biti upisano u delovnik.

Dežurni članovi Izborne komisije grada Pančeva će bez odlaganja pozvati sve članove i zamenike Izborne komisije grada Pančeva, da prisustvuju pregledu materijala, u zakazano vreme a ne pre isteka sat vremena računajući od vremena pismene najave.

Ova Odluka objaviće se na zvaničnom sajtu gradske uprave grada Pančeva.

PREDSEDNIK
Đorđe Papulić.s.r.