U sredu, 31. maja, završen je još jedan ciklus akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” koju su pre tri godine pokrenuli Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva i JKP Higijena uz podršku JKP Zelenilo.

PANČEVO – Akcija prikupljanja ambalažnog otpada “Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” započeta je pre tri godine na inicijativu Sekretarijata za zaštitu životne sredine GU Pančevo i JKP Higijene.

U ovogodišnjem ciklusu akcije primenjen je drugačiji takmičarski kriterijum. Naime, nagrada se ne dodeljuje školi koja sakupi najveće količine otpada, jer se na taj način dovode u neravnopravan odnos škole koje imaju svega četrdesetak đaka, sa školama koje imaju i više od hiljadu učenika. Od ove školske godine,ukupno sakupljen ambalažni otpad (izraženo u kilogramima) deli se na broj đaka određene škole.

Druga novina akcije ”Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” je – vrsta nagrade. Pobednička škola će od Gradske uprave dobiti iznos u vrednosti dosadašnje nagrade (jednodnevna ekskurzija). O tome kako će biti utrošen novac dobijen na osnovu najboljih rezultata u prikupljanju ambalažnog otpada – odlučiće đački parlament, a u saradnji sa direktorom škole i u saglasnosti sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine koji će po utrošku sredstava dobiti izveštaj.

Ovogodišnji pobednici su ponovo učenici OŠ ”Žarko Zrenjanin” iz Kačareva koje je u prikupljanju ambalažnog otpada organizovala koordinatorka i učiteljica Branka Davidović. Učiteljica Branka je, inače, pre dve godine nagrađena nagradom Grada Pančeva za izuzetna zalaganja u radu sa školskom decom na polju očuvanja životne sredine. Prema evidenciji JKP Higijene, škola koja ima ukupno 516 učenika i 64 dece u predškolskom boravku, sakupila je 12.568 kilograma reciklabilnog otpada (papira, stakla, pet ambalaže…), što iznosi 21.66 kilogram po svakom detetu iz ove škole.

Drugoplasirani su vredni đaci OŠ ”Moša Pijade” iz Ivanova. Škola sa svega 63 učenika, sakupila je 1.127 kilograma (17,88 kilograma po jednom đaku). I treće mesto su zauzeli osnovci starčevačke škole ”Vuk Stefanović Karadžić”, njih 550, koji su sakupili 700 kilograma otpada (1,27 kilogram po učeniku).

Pančevo je i dalje jedina samouprava u zemlji koja organizovano sprovodi akciju prikupljanja ambalažnog otpada po svim osnovnim i srednjim školama u gradu i naseljenim mestima, pre svega zahvaljujući Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva, JKP Higijeni, JKP Zelenilu i koordinatorima i đacima iz škola.

U skladu sa svojim društveno-odgovornim poslovanjem, akciji se kao podrška ove godine pridružila i Srpska fabrika za reciklažu stakla iz Grejača kod Aleksinca koja je sa po četiri kvalitetne lopte nagradila osnovne škole iz Kačareva i Ivanova, kao i OŠ “Isidora Sekulić” iz Pančeva, jer su bili najuspešniji u prikupljanju staklene ambalaže.

Benefiti ove akcije su višestruki: selekcija ambalažnog otpada, razvijanje korisnih ekoloških navika kod učeničke populacije, kao i štednja prirodnih resursa zahvaljujući reciklaži.