Na osnovu naloga Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave Pančevo, u periodu od 11-22.09.2017. Zavod za biocide Beograd, vršiće monitoring i dati prognozu prisustva mišolikih glodara na teritoriji Grada Pančeva, kao i svih devet naseljenih mesta.

Terenska istraživanja podrazumevaju praćenje pojave, vrsta, brojnosti i procenu aktivnosti populacije mišolikih glodara, ali i određivanje aktivnih i potencijalnih žarišta.

Nakon monitoringa, biće izdat nalog za otpočinjanje sistematske deratizacije koja obuhvata:

  • deratizaciju zgrada i individualnih domaćinstava – oko 32.000 jedinica;
  • deratizaciju nehigijenskih naselja oko 360 kuća na 70 hektara;
  • deratizaciju priobalja, kanala i sl.

Građani će o datumu izvođenja deratizacije u njihovoj zgradi, ulici i naselju biti adekvatno informisani u narednom peridu.