На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-86/2017 од 19.05.2017. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:

  • рeка Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
  • река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),
  • Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,
  • купалиште у Иванову
  • језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 27.07.2017. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-268/15-2017 од 02.08.2017. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

да се купалишта на реци Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу) купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица)) и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације.
да се купалиште на Поњавици (купалиште у Банатском Брестовцу) и купалиште у Иванову не могу се користити у сврху купања и рекреације.

Узорак Поњавице на купалишту у Омољици није узоркован због претходних падавина и непроходности пута. Извештај ће бити накнадно достављен након обезбеђења услова за узорковање. Наредно узорковање површинских вода предвиђено је за 16.08.2017. године.