Gradonačelnik rada Pančeva je raspisao Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini.

Cilj konkursa je osnaživanje i razvoj civilnog društva grada Pančeva – unapređenje uslova za obavljanje delatnosti udruženja građana grada Pančeva i pružanje podrške njihovim programima i projektima od javnog interesa, u oblastima zdravstva i socijalne politike, kulture, informisanja, brige o deci i mladima, obrazovanja, ekologije, turizma, vera i drugim oblastima, u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima grada Pančeva.

Prijava treba da sadrži (elektronska forma i 1 štampani primerak):

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana sa sedištem na teritoriji grada Pančeva, kao i crkve i verske zajednice koje svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Pančeva, a rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 2. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Ceo tekst Konkursa za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2016. godini, sa kriterijumima, pravilima apliciranja i načinom vrednovanja predloga programa/projekata možete preuzeti ovde,  a dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Pančeva (Trg kralja Petra I broj 2-4, 2. sprat, kancelarija 204), putem telefona 013/308-907 ili mejla civilnodrustvo@pancevo.rs