Град Панчево|grad@pancevo.rs
22 12, 2022

Коначна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

2023-01-09T13:25:25+01:0022/12/2022|

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaći [...]

25 11, 2022

Коначна листа грађана који су остварили право на суфинансирање мера енергетске санације предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова

2022-11-25T13:09:57+01:0025/11/2022|

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације [...]

16 11, 2022

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива за спровођење мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

2022-11-16T14:31:31+01:0016/11/2022|

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћин [...]

20 10, 2022

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

2022-10-20T14:12:13+02:0020/10/2022|

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број I [...]

7 10, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ о презентацији и јавној распарави извештаја о безбедности за ХИП Азотара доо Панчево

2022-10-07T13:37:27+02:0007/10/2022|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14 [...]

29 09, 2022

Прелиминарна листа грађана по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Панчева за 2022.год

2022-09-29T15:09:27+02:0029/09/2022|

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова расписан је јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергет [...]

10 08, 2022

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022. годину

2022-08-12T09:06:44+02:0010/08/2022|

На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на те [...]

Go to Top