Materijali za pripremu- RM 183b Organizaciono tehnicki poslovi