Mladi2018-08-09T07:52:32+02:00

Kancelarija za mlade

Projekat “Poljoprivreda je spremna za inovacije: prema održivom sistemu podrške za mlade poljoprivrednike u Srbiji”

Grad Pančevo je potpisao ugovor o međusobnoj saradnji sa Udruženjem građana Omladinski klub Novi Pazar. Udruženje građana Omladinski klub Novi Pazar u pa [...]

07/02/2020|