Mladi 2018-01-28T21:22:47+00:00

Kancelarija za mlade

 

1106, 2018

Predlog liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa/projekatapo Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2018. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 30.05.2018. [...]

305, 2018

K O N K U R S ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU

Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženj [...]

Veličina slova
Kontrast