Mladi2018-08-09T07:52:32+00:00

Kancelarija za mlade

Predlog liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa/projekatapo Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2018. godini koji je raspisao Gra [...]

11/06/2018|

K O N K U R S ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU

Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje [...]

03/05/2018|

Formulari za izveštavanje po Konkursu za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora grada Pančeva za 2017. godinu

Izveštaj o realizaciji projekta treba dostaviti u roku navedenom u ugovoru o dodeli novčanih sredstava iz budžeta grada Pančeva. Prispele izveštaje raz [...]

22/12/2017|
Veličina slova
Kontrast