Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавна презентација урбанистичког пројекта за локације кат.парцеле  број 1699 и 1700

/Јавна презентација урбанистичког пројекта за локације кат.парцеле  број 1699 и 1700

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 19.08.2016.године.

Документација:
-Оглас за јавну презентацију

Графички прилози:
-Стамбени објекти за једнопородично становање
Вишепородични објекат
-Стамбено – пословни објекти
-Помоћни објекат 1
-Помоћни објекат 2
-Пројекат рушења
-Урбанистички документ 1
-Урбанистички документ 2
-Урбанистички документ 3
-Урбанистички документ 4
-Урбанистички документ 5
-Урбанистички документ 6
-Урбанистички документ 7

2016-10-26T11:47:45+00:0019/08/2016|
Величина слова
Контраст