Град Панчево је Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2019. годину предвидео средства за суфинансирање у висини од 5.500.000,00 динара, као подстицај коришћења гаса за грејање домаћинстава у циљу смањења загађујућих материја које се емитују у ваздух и побољшања квалитета ваздуха на територији града Панчева.

У Јавном позиву позвани су грађани МЗ Горњи Град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловица, Топола, дела Мисе и дела територије МЗ Центар, у којима је изграђена и у употреби улична гасна инфраструктура, чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас” који су заинтересовани за прикључење на гасну мрежу и потрошњу гаса као енергента да поднесу пријаву Секретаријату за заштиту животне средине. Услов за подношење захтева био је потписан Уговор о прикључењу објекта корисника система на дистрибутивну мрежу са ЈП “Србијагас” у току 2019. године и уплаћена средства ЈП “Србијагас” за куповину типског гасног прикључка.

Испуњеност услова утврђивала је Комисија за доделу подстицајних средстава за прикључење домаћинстава на гас као енергент, образована решењем Градоначелника града Панчева.

Завршено је рефундирање средстава заинтересованим грађанима од стране града Панчева за 2019 годину и обрађено је 97 поднетих захтева чиме су утрошена сва средства намењенa за ову сврху.