У петак, 28. септембра 2018. године градоначелник Панчева Саша Павлов, чланови тима за имплементацију пројекта, и делегација из Румуније, у присуству извођача радова и надзорног органа, обишли су спортску халу на Стрелишту, поводом завршених радова на рехабилитацији објекта.

Радови су изведени у оквиру пројекта “Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија”, Interreg IPA CBC Румунија-Србија.

Успешно је изведена изолацијa зидова и крова објекта, замењена столарија и уграђена нова клима комора и две топлотне пумпе. На бочним зидовима главног објекта је постављена вентилисана алуминијумска фасада, на зидовима анекса демит фасада, а испод обе фасаде које је постављена пресована минерална вуна дебљине 10 cm.

На крову главног објекта је постављена вишеслојна синтетичка мембрана, испод које је такође изолација од пресоване стаклене вуне дебљине 10 cm. На крову анекса је постављен алуминијумски сендвич панел са изолацијом од пресоване минералне вуне од 8 cm.
Нова клима комора ће омогућити хлађење Хале спортова, за разлику од старе, док ће топлотне пумпе омогућити да цео систем грејања и хлађења буде енергетски ефикаснији.

Сада ће спортисти и гледаоци имати много боље услове у самој Хали, а локална самоуправа ће смањити трошкове одржавања кроз умањене рачуне за грејање и хлађење.

Следећи корак на пројекту је израда студије, која ће показати који енергетски разред има објекат Хале спортова.

Извођач радова је „Alfaco Inžinjering” из Чачка који је добио уговор на међународном тендеру расписаном по ПРАГ процедури за финансирање екстерних активности Европске Уније.