Лицитација је одржана у периоду од 23.09.2019. до 01.10.2019. године по катастарским општинама на територији града Панчева, и то:

23.09.2019. године – Долово
24.09.2019. године – Панчево, Војловица
25.09.2019. године – Банатски Брестовац, Иваново
26.09.2019. године – Јабука, Глогоњ
27.09.2019. године – Старчево
30.09.2019. године – Омољица
01.10.2019. године – Банатско Ново Село, Качарево.

Документација за расписивање јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини је припремљена на време, у периоду април-јул 2019. године, по добијању Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Годишњи програм уређења, заштите и коришћења којa je добијена у априлу 2019. године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је дало Сагласност на Оглас дана 06.09.2019. године.

На лицитацији је 8.114,2706 ha, које је опредељено на 607 јавних надметања на територији града Панчева. Укупно пољопривредног земљишта на територији града Панчева има око 16.000 хектара. Око 6.000 хектара је већ опредељено по вишегодишњим уговорима, по основу права пречег закупа, по основу сточарства, инфраструктуре и давање на коришћење без накнаде, што значи да ће целокупно пољопривредно земљиште бити издато.

Просечна цена на територији Града Панчева по хектару излицитираног државног полопривредног земљишта је 320 евра.

Очекивани приход од лицитације на годишњем нивоу за Град је око 170.000.000,00 динара. Укупно прихода на годишњем нивоу је 425.000.000,00, од тога 30% иде Покрајини, 30% Републици, а 40% Граду. С обзиром на то да је лицитација, по налогу Министарства пољопривреде на 10 година, за период од 10 година Град очекује приходе од 1.700.000.000,00 динара, а укупан приход на 10 година се очекује на износ од 4.250.000.000,00 динара, што је и реализовано.

Пољопривредници су задовољни поштовањем рока и терминима лицитације зато што ће моћи на време и у законском року да уђу у посед лицитираног земљишта. Локална самоуправа ће бити на добитку зато што ће имати стабилан планирани приход на период од 10 година.

Ред у овој области је уведен 2016. године, када је дефинитивно сузбијена нелегална узурпација и све државно пољопривредно земљиште стављено у законски оквир.

По завршетку лицитације, спроводи се процедура уплате средстава и склапања уговора са Министарством, тако да закупци могу да уђу у посед од 1. новембра 2019. године. Након тога, врши се припрема за други круг лицитације. Остало је око 1000 хектара земљишта лошијег квалитета, за које ће поступак бити спроведен у децембру 2019. године.