Обaвештаваmo грађанe да је јавни позив за рефундирање дела средстава утрошених за куповину типског кућног гасног прикључка за 2021.годину завршен услед утрошка средстава намењених за ову сврху. На јавни позив се пријавило 75 грађана, власника индивидуалних објеката, који су у 2021.години склопили Уговор са ЈП „Србијагас“ и уредно предали сву тражену документацију. У наредном периоду свима ће бити исплаћено део средстава утрошених за наведену намену у износу од 40.000 динара.