Danas je završen prvi deo druge faze radova na uređenju centralnog gradskoj jezgra. Izvedeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodovodne, fekalne i kanalizacione infrastukture, uređenje zelene površine, zamena ulične rasvete, rekonstrukcija postojećeg mobilijara i ugradnja novog. Ovim povodom Maja Vitman, gradska menadžerka, objasnila je šta je do sada urađeno u sklopu ovog projekta:

– Veliko mi je zadovoljstvo da smo sa današnjim danom uspešno završili deo uređenja centralnog gradskog šetališta, na zadovoljstvo svih naših građana koji sada imaju park kakav i zaslužuju, a što nije rađeno u prethodnih 40 godina, tako da naš park izgledom ne zaostaje za centralnim trgovima evropskih i svetskih gradova. Za ovu lokaciju sve nas zajedno vezuju lepe uspomene i posebne emocije. Odgovornom politikom lokalne samouprave i pre svega brigom o našim sugrađanima, ali i samom izgledu grada, uspešno smo završili prvi deo druge faze uređenja našeg šetališta. Vodili smo računa da objedinimo sve potrebe i zahteve koji su bili na uređenju i po pitanju zahteva i po pitanju samih instalacija. Rešili smo niz problema koji se odnose na havarije vodovodne mreže, ali i rekonstruisali fekalnu i dogradili atmosfersku kanalizaciju. Ovim putem oživljavamo centar grada. Nekada su se sva bitna dešavanja sprovodila upravo na ovom mestu, razne manifestacije, prve šetnje, izlasci, druženja. Namera nam je da sa obrazovnim ustanovama i sportskim klubovima i udruženjima koja deluju u gradu, ali i u naseljenim mestima otvorimo ovaj prostor tako da oni mogu da planiraju svoje aktivnosti u budućnosti i ovde. Ovim radovima nam je takođe bilo jako važno da uradimo dodatno ozelenjavanje zelenih površina i za sada je posađeno nešto više od dvadeset sadnica, ukrasnog žbunja i veliki broj cvetnih zasada. Upravo za ove potrebe smo dodali dva nova hidranta sa pop-ap prskalicama koje će omogućiti dodatno navodnjavanje zelenih površina. Želimo da atraktivnim izgledom i bogatim sadržajem koji će ujedno animirati i vlasnike objekata koji posluju ili možda drže objekte zatvorene i zapuštene, podstaknemo da urede fasade, otvore vrata svojih objekata sa nekom novom ponudom kako bi oživeli gradsko jezgro. Radove na uređenju podzemnih instalacija takođe smo iskoristili i za uređenje parking mesta, što do sada nismo imali priliku da upravo u ovom delu grada imamo i mogućost parking mesta za potrebe lica sa invaliditetom. Sada smo po zakonskim regulativama stvorili i tu mogućnost, tako da će svi oni koji dolaze zbog raznih potreba u Gradsku upravu imati obezbeđen parking na ovom mestu. Ono što za dalje mogu da kažem je da smo ušli u završnu fazu radova šetališta u Njegoševj ulici. Nadamo se da će nam vreme ići u prilog i da ćemo uspešno završiti radove do kraja godine.