Poseta zamenika pokrajinskog sekretara Milana Kovačevića