У среду, 18. новембра 2015. године, у Малој сали Градске управе Панчева одржан је XII састанак Форума стручњака за ЛЕР – III састанак Радне групе 6. Националног конвента о ЕУ, под називом „Нови оквир за привлачење инвестиција – фокус на локалним самоуправама“.

Присутне су поздравили Саша Павлов, градоначелник града Панчева, Јован Миљковић, директор Одељења за ЛЕР, НАЛЕД, и Наташа Драгојловић, координаторка, Национални конвент о ЕУ.

Градоначелник Саша Павлов обратио се присутнима речима:

– Панчево је данас домаћин скупа који је од непроцењивог значаја с обзиром да ће на овом скупу бити презентована одлука наше државе да установи јасан институционални оквир управо доношењем оваквог Закона о улагањима, један оквир који ће дати јасну поруку свим инвеститорима да смо ми пре свега отворена земља, а и ми, град Панчево, отворена локална самоуправа, за све инвестиције, а с обзиром да је правна сигурност и предвидивост свих могућих ситуација у процесу инвестиција један од најквалитетнијих елемената који треба да поседујемо, и као држава и као локална самоуправа, у привлачењу инвеститора, ово је један први, можда највећи и најважнији корак у том правцу.

Градоначелник је истакао да град Панчево од маја месеца 2015. године поседује БФЦ сертификат  о повољном пословном окружењу, као и да су, у циљу даљег привредног развоја, планирани завршетак инфраструктурног опремања и пословно активирање Гринфилд зона, пословно реактивирање Браунфилда, пре свега Грејфилд зона, а да је израђен идејни пројекат намењен Северној пословној зони како би се пружила ефективна подршка сектору малих и средњих предузећа, нарочито пољопривредним произвођачима, и развоју породичног бизниса.

Модератор скупа била је Оливера Суботић, председавајућа Форума стручњака за ЛЕР, помоћник секретара за локални економски развој Градске управе Панчево. На тему „Закон о улагањима: Улога локалних самоуправа у промоцији инвестиција“ говорила је Тамара Јуренић, саветница министра у Министарству привреде РС, док су на тему „Државна помоћ на локалу: Примена у Србији и ЕУ“ говориле Ирена Марковић, самостални саветник Одељења за контролу државне помоћи при Министарству финансија Р Србије, и Јана Рудолф Месарич, подсекретар Сектора за контролу државне помоћи из Министарства финансија Републике Словеније.